Internet browseri koje podržava Google i njihove verzije

Ok, kao prvo, aktuelne verzije najkorišćenijih Internet browser-a (ili kako neki kažu pregledača), možete pratiti na sajtu: http://browsehappy.com/

 

Zatim, ono što zvanično podržava Google, u momentu pisanja/izmene ovog teksta (april 2015. godine) su sledeće:

Naravno, to ne znači da Google aplikacije (Google Drive, Docs, Sheets i Slides) neće raditi na drugim browser-ima, već samo da Google ne obećava da će raditi u potpunosti ispravno.

Isto tako, za njihovo funkcionisanje je neophodno da u browser-u budu omogućeni cookie-i i JavaScript.

 

Zašto je važno da Vaš Internet browser bude na najaktuelnijoj verziji?

Više razloga:

  • bezbednost – svaki program ima u sebi greške (bagove, eng. bug). Svaka novija verzija ima (ili bi trebalo 🙂 ) da ima ispravljene greške koje su pronađene u prethodnoj verziji
  • brzina – svaka novija verzija browser-a je kvalitetnije napisana (isprogramirana), tako da je (ili bi trebala) da bude brža u odnosu na prethodnu verziju
  • kompatibilnost – sa novijom programerskim tehnologijama (HTML5, JavaScript, jQuery, Bootstrap i druge) koje omogućavaju kvalitetniji prikaz sadržaja na Internetu

Dobro je to što se browser (uglavnom) samostalno update-uje na najnoviju verziju (osim ako u njegovim podešavanjima niste izabrali drugu opciju).

Isto tako, nemojte zaboraviti da update-ujete sve dodatke (plugin-e, ekstenzije i add-on-e) koji su instalirani na Vašem browser-u. I nemojte instalirati bilo kakve “sumnjive” dodatke za browser.

 

Reference:

 

 

Share this:

Related Posts