Development

Šta je jQuery?

jQuery je posebna vrsta JavaScript biblioteke, razvijene sa namenom da bude nadogradnja osnovnog JavaScript-a. jQuery pojednostavljuje njegovu sintaksu i omogućava bolju interakciju između JavaScript-a i…

Kontrola pokretom, Kinect control

Kontrola pokretom, takozvana kinetička kontrola, je nešto što smo sreli pre par godina u Spilbergovom Suvišnom izveštaju (Minority Report, http://www.imdb.com/title/tt0181689/), sa Tom Cruise-om i Colin…